Ciklo-Sport

Politika privatnosti osobnih podataka CIKLO-SPORT d.o.o.

Videkovići 24c, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 94141723675

(dalje u tekstu: Voditelj obrade)

Uvod

S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Voditelj obrade, kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.

Voditelj obrade prodaju vrši u maloprodajnoj poslovnici i putem prodaje na daljinu. U svojoj djelatnosti Voditelj obrade nije fokusiran na osobne podatke, niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Voditelj obrade susreće i koje obrađuje, su podaci koji se dobrovoljno dostavljaju, prikupljeni uz privolu, a u svrhu realizacije kupoprodaje bicikala, dijelova bicikala i biciklističke opreme, te servisa bicikala. To su osnovni osobni podaci: ime, prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona.

Svrha dokumenta

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati ispitanike s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u društvu Voditelj obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju. Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka, te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu osobnih podataka.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti, koji osiguravaju trajnu povjerljivost svih osobnih podataka, što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. S osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo u slijedeće svrhe:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit
 • izvršenja ugovora o kupoprodaji i/ili servisu
 • u svrhu realizacije jamstvenih prava, te prava na reklamaciju proizvoda
 • izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza
 • promocije naših usluga i iskazivanja namjere sklapanja ugovora
 • naše interne statističke obrade podataka
 • za daljnji razvoj i unapređenje internetske stranice
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala
 • legitimnog interesa

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni.

Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno.

Povrh toga, osobni se podaci spremaju samo onda ako nam ih dobrovoljno stavite na raspolaganje, npr. u okviru registracije, anketa, nagradnih igara ili radi izvršenja ugovora.

Razdoblja pohrane osobnih podataka ovise o svrsi za koju se ti podaci obrađuju, kao i o odgovarajućim sredstvima kojima su takvi osobni podaci obrađeni. Nije moguće ovom Politikom odrediti različita razdoblja, te ih jasno sve obuhvatiti. Kriteriji koji se koriste za određivanje primjenjivog razdoblja pohrane osobnih podataka navedenih u ovoj Politici su:

 • da je pohrana nužna za ostvarivanje odgovarajuće svrhe
 • da je potrebna za održavanje poslovnog odnosa s Vama
 • da je utemeljena na Vašoj privoli, i / ili
 • određena primjenjivim zakonskim odredbama o pohrani

IP adrese i kolačići

Voditelj obrade može prikupljati podatke o Vašem računalu, uključujući dostupne podatke o IP adresi, operativnom sustavu i vrsti pretraživača za upravljanje sustavom. Radi se o statističkim podacima o pretraživanju i uzorcima pretraživanja koji ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu.

Iz istog razloga, pomoću datoteke kolačića pohranjene na Vašem uređaju, možemo prikupljati općenite informacije o načinu na koji koristite Internet. Kolačići nam služe za poboljšanje internetske stranice i za pružanje bolje i personalizirane usluge. Za više informacija o korištenju kolačića na internetskoj stranici pogledajte Politiku o korištenju kolačića ovdje.

Ako na Vašem računalu radi više korisnika, savjetujemo Vam da ne odabirete ponuđenu opciju “zapamti moje podatke” za pohranjivanje određenih informacija koje ste unijeli.

Dijeljenje s trećim stranama

Kako bismo olakšali učinkovito korištenje Vaših podataka i kako bi Vam osigurali najbolji sadržaj i / ili usluge, ponekad smo dužni otkriti vaše podatke trećima stranama. Međutim, to je moguće samo u nekim slučajevima.

Radi obavljanja određenih poslova i zakonskih obveza mogu se ugovoriti radovi s drugim poduzećima i pojedincima (kao npr. usluge održavanja poslužitelja, održavanja poslovnih aplikacija, knjigovodstvenih ili pravnih poslova i sl.), ali navedene osobe mogu imati pristup samo Vašim osobnim podacima za potrebe obavljanja dogovorenih poslova, te se ne smiju koristiti ni u koje druge svrhe.

Svi dobavljači, podizvođači i zastupnici morat će poštovati ugovorne obveze o privatnosti i povjerljivosti.

Sigurnost podataka

Iako ćemo učiniti sve kako bi zaštitili vaše osobne podatke, slanje informacija putem Interneta nije u potpunosti sigurno, te stoga ne možemo jamčiti sigurnost Vaših osobnih podataka koji se šalju na Internetsku stranicu. Svaki takav prijenos je na Vašu odgovornost. Jednom kada dobijemo Vaše podatke, koristimo stroge procedure i odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo onemogućili neovlašteni pristup, promjenu, brisanje ili prijenos navedenih osobnih podataka.

Prava ispitanika

Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup i dobivanje kopije Vaših osobnih podataka koji se obrađuju Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo Vaše osobne podatke. U slučaju kada obrađujemo Vaše osobne podatke, možete ostvariti pristup Vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo.
 • Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka Ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o Vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) U određenim okolnostima imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka. Zahtjev za brisanjem Vaših osobnih podataka možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a Voditelj obrade će procijeniti da li vaš zahtjev za brisanjem osnovan. Pravo na brisanje uvjetovano je zakonskim pravima i obvezama, pa u nekim slučajevima postoji osnovanost za zadržavanje podataka. U slučajevima kada, sukladno zakonu, utvrdimo da zahtjev za brisanjem Vaših osobnih podataka treba odobriti, Voditelj obrade će to učiniti bez nepotrebnog odgađanja.

Zahtjev za brisanje osobnih podataka dostupan je ovdje.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava možete nas kontaktirati na sljedeću adresu: ciklosport.zagreb@gmail.com

U opsegu u kojemu obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene na temelju Vaše privole prije njezina povlačenja.

U pogledu obrade vaših osobnih podataka također imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu kod vašeg lokalnog tijela za zaštitu osobnih podataka.

Upravljanje incidentima

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, Voditelj obrade će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost/Izmjena politike

Ako odlučimo mijenjati ovu politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Politiku šaljite nam slobodno na adresu elektroničke pošte info@ciklo-sport.hr

Adresa

Hrvatske Bratske Zajednice 4,

10000 Zagreb, Hrvatska

(u podnožju Nacionalne i sveučilišne knjižnice - NSK)

Radno vrijeme

Radnim danima:08:00 - 20:00
Subotom:09:00 - 14:00
Nedjeljom i blagdanima:Zatvoreno
Ciklo-Sport

© 2008 - 2024 Ciklo-Sport d.o.o.