Logo

Sjedala | Sicevi
Sjedala | Sicevi

Sjedala ili sicevi koriste za sjedenje na biciklu i mogu biti raznih dimenzija.