Logo

Cijevi sjedala
Cijevi sjedala

Cijevi sjedala ili sic štange čine spoj sjedala s okvirom i omogućavaju sjedenje na biciklu.

Svaki proizvođač koristi drugačiji promjer cijevi sjedala na određenom modelu bicikla, a može se pročitati na samoj cijevi sica ugravirano ili izmjeriti pomičnim mjerilom (šublerom).