Upravljački dio

Ugradnja/zamjena rogova

Ugradnja/zamjena rogova

20,00 kn

Ugradnja | zamjena lule volana

Ugradnja | zamjena lule volana

30,00 kn

Ugradnja/zamjena rukohvata/volana

Ugradnja/zamjena rukohvata/volana

50,00 kn

Servis viličnog ležaja

Servis viličnog ležaja

70,00 kn

Ugradnja/zamjena viličnog ležaja

Ugradnja/zamjena viličnog ležaja

90,00 kn

Ugradnja | zamjena amortizera / vilice

Ugradnja | zamjena amortizera / vilice

100,00 kn