Logo

Kočnice | Dijelovi kočnica

Kočnice služe za zaustavljanje bicikla, a dijelimo ih na v-brake, u-brake, cantilever i disc kočnice.